Офис площи

1000 м2

Търговски площи

1000 м2

Складове

1000 м2