Фасилити мениджмънт

Концепцията за цялостно управление на Бизнес Парк София е насочена изцяло към нуждите на наемателите. Екипът, отговорен за поддръжката на Парка, има грижата всеки един работен ден да протича гладко и безпроблемно за наемателите, за да могат те да се фокусират върху своя бизнес. Комплексът предлага широк спектър от услуги, част от които са:

  • Денонощна охрана
  • Вътрешно и външно озеленяване
  • Безплатен транспорт
  • Рецепция във всяка сграда
  • Видеонаблюдение и контролиран достъп до сградите
  • Почистване и поддръжка на външните и вътрешните общи части
  • Почистване на прозорци и поддръжка на фасадите
  • Снегопочистване
  • Поддръжка на всички Електро, ВИК и ОВК инсталации
  • Правилник за пропускателния режим и вътрешния ред в комплекс Бизнес Парк София