Управление

Управлението на Бизнес Парк София се осъществява от Arco Real Estate Management. Компанията е дъщерно дружество на собственика на Бизнес Парк София. Екипът на Arco Real Estate Management се състои от висококвалифицирани и опитни инженери, адвокати и специалисти в сферата на бизнеса и финансите. Успешната комбинация от млади и същевременно опитни експерти и мениджъри е резултат от добре разработената бизнес стратегия. Екипът съчетава обширни познания за пазара с професионален опит, които осигуряват на клиентите надеждни и креативни решения в отговор на техните нужди.