Технически характеристики

Паркът предлага 14 сгради с клас А офис площи със съвременни технологични решения и модерни телекомуникации. Работните помещения могат да бъдат моделирани по желание на наемателя, за да отговорят в най-голяма степен на корпоративните нужди и изисквания. 

  • 4-тръбна климатична система
  • Двоен под с трасета за гъвкаво окабеляване
  • Окачен таван
  • Електрическо захранване от две независими подстанциии и дизел генератори
  • Структурно окабеляване категория 6, което осигурява висококачествен трансфер на данни
  • Система за управление на сгради (BMS)
  • Система за видео наблюдение в общите части и 24-часова охрана
  • Автоматизирана система за пожароизвестяване
  • Контрол на достъпа с магнитни карти