Параметри на проекта

 • Бизнес Парк София се състои от 14 сгради
 • Терен - 89 000 м² 
 • Oбща застроена площ - 186 500 м²
 • Обща наемна площ - 126 000 м², от които:
  - Офис площи - 100 700 м²
  - Складове - 15 500 м²
  - Търговски площи - 9 300 м²
 • Паркинг за служители
 • Паркинг за посетители
 • 16 000+ служители и външни посетите посещават БПС ежедневно