История

Настоящият собственик на Бизнес Парк София, Arco Capital Corporation Ltd. придобива комплекса през декември 2006г. Първоначалният инвеститор в най-големия мултифункционален бизнес парк в Югоизточна Европа, немската компания Линднер, започва изграждането му 5 години по-рано. Проектът протича в 6 фази:

1999 - Закупуване на имота

2000 - Проектиране

2001 - 2002

Сграда 3, Сграда 4 и Сграда 13, с обща застроена площ от 31 000 м²

2003 - 2005

Сграда 1, Сграда 2, Сграда 10, Сграда 11, Сграда 12, Паркинг сграда P1, с обща застроена площ от 88 500 м²

2005-2006

Сграда 7 и Сграда 9, с обща застроена площ от 26 700 м²

2007 - 2008

Сграда 5, Сграда 6, Сграда 8 и Сграда 14, с обща застроена площ от 54 700 м²

Сделката по закупуването протича в условията на изключителна конкуренция, с участието на 55 институционални инвеститора.

Arco Capital Corporation Ltd (АСС) е холдингова компания, която чрез своите дъщерни дружества развива дейност, свързана с отдаване под наем и придобиване на активи в развиващи се пазари. АСС се управлява от Bond Street Management LLC (BSM).