Проектът

Бизнес Парк София е най-големият офис парк в Централна и Югоизточна Европа и предлага един напълно нов подход към бизнеса. Със своята мултифункционална и високотехнологична среда, комплексът осигурява удобство, мобилност и комфорт на корпоративните наематели. БПС съчетава съществените за бизнеса елементи и съпътстващите ги дейности в една оживена общност.

Комплексът се състои от:

  • 14 сгради
  • Терен от 89 000 м²
  • Обща застроена площ 183 600 м²
  • Паркинг за служители
  • Паркинг за посетители