Офис площи

2 900 м2

Търговски площи

120 м2

Складове

1000 м2