Промяна в правилника за вътрепния ред в БПС

ноември 2017

Бихме искали да Ви уведомим, че считано от 01.01.2018г. БПС предоставя открити паркоместа за посетители и клиенти в близост до офис сградите (гъби), които са безплатни в рамките на общо до 1 (един) час престой в съответното денонощие (от 00:00ч.-24:00ч. на съответния ден). След изтичането на този 1 (един) час, цената за паркирането и престоя на МПС на паркоместата за посетители за всеки следващ започнат час се определя на 2лв. (два лева), съгласно тарифата на БПС (Тарифа за престой на МПС на местата за посетители). Тарифата е посочена при входовете в комплекс „Бизнес Парк София“, както и на рецепциите на сграда №3 и сграда №10. БПС запазва правото си едностранно да променя тарифата за престой на МПС на местата за посетители.

БПС си запазва правото да отказва или ограничава достъпа на МПС на територията на комплекса, с които са нарушени разпоредбите на Правилника.

С направените изменения и допълнения в Правилника за пропускателния режим и вътрешния ред в комплекс „Бизнес Парк София“ ще се осигурят повече свободни места за посетители, което вярваме, ще оптимизира функционирането на комплекс „Бизнес Парк София“ и ще създаде по-добра бизнес среда.